Mesin Larik

Pengenalan

Mesin larik adalah satu mesin yang digunakan untuk melakukan kerja-kerja seperti memotong selari permukaan sebenar luar atau dalam,menggerudi,memotong benang skru, melulas, menggerek,memotong tirus, melorek, mencanai, mengilap, dan lain-lain. 

Pemotongan dilakukan dengan menyuapkan mata alat pemotong ke arah bahan kerja yang sedang berpusing. Suapan mata alat dilakukan sama ada selari atau bersudut tepat dengan paksi bahan kerja, Mata alat pemotong boleh juga disuapkan bersudut dengan paksi bahan kerja seperti dalam kerja pemotongan tirus
Menghasilkan bentuk silinder dengan cara bahan kerja berpusing pada bindu (chuck) sementara mata alat ( tool bit) membuat pemotongan ke arahnya  

Cara Mesin Larik Beroperasi
Html Codes