Utama

Pengenalan Blog

Blog ini menyediakan maklumat mengenai pengenalan mesin dan jenis- jenis mesin. Antara mesin yang terdapat dalam blog ini adalah mesin kimpalan arka gas lengai (MIG), mesin gerudi, mesin canai dan mesin larik.

Objektif

  1. Membangunkan laman web yang berbentuk laman blog mengikut tajuk pilihan sebagai alat bantu mengajar dalam pendidikan.

  2. Menghasilkan blog dengan bantuan pelbagai jenis elemen-elemen yang dapat membantu dalam penyampaian maklumat. 

  3. Mewujudkan unsur kerjasama di kalangan ahli organisasi projek melalui pembahagian kerja yang dihasilkan


Pengenalan Mesin

Mesin ialah istilah sains bagi apa-apa peranti atau perkakas yang menghasilkan atau menukar tenaga. Namun dalam kegunaan seharian, mesin ialah perkakas yang mempunyai bahagian yang boleh bergerak dan boleh melakukan atau membantu melakukan . Perkakas yang tidak mempunyai bahagian yang biasanya dipanggil alat.

   Sebuah mesin ialah satu alat mengandungi satu atau lebih bahagian dan menggunakan tenaga bagi menjalankan satu tindakan seterusnya. Mesin biasanya dikuasakan dengan tenaga mekanikal, tenaga kimia, tenaga terma, atau elektrik. Dari segi sejarah, satu alat berkuasa juga yang boleh membuat gerakan dikelaskan sebagai sebuah mesin. Bagaimanapun , kedatangan elektronik telah menyebabkan alat-alat pembangunan tanpa kuasa  gerakan yang dianggap mesin tidak lagi digunakan.

  Mesin ringkas ialah sebuah alat yang hanya berubah arah atau magnitud satu kuasa, tetapi sebilangan besar mesin-mesin yang lebih kompleks wujud. Contohnya termasuk kenderaan, sistem elektronik, mesin-mesin molekul, komputer, televisyen , dan radio.

Maksud Mesin Secara Ringkas

Html Codes